Title Image

Vostè és del ram…?

LibroVostè és del ram...? de Jordi Adell

Vostè és del ram…?

Barcelona, 1990

Em demana l’autor d’aquest petit gran llibre sobre l’empresa i l’empresari un pròleg que l’honri. En realitat poques vegades s’ha sentit, al seu torn, l’autor d’aquestes línies prèvies tan honrat en escriure-les.

 

Vaig conèixer en Jordi Adell d’una forma casual: els cursos de doctorat en ciències empresarials, als quals vam assistir junts en la Facultat de la Universitat de Barcelona, van permetre l’inicial encontre. Durant dos densos i inoblidables anys, i quasi des del primer dia, vam tenir ocasió d’intercanviar inquietuds tant personals com professionals. Vam sintonitzar a l’instant, i una profunda admiració pel seu talent intel·lectual i la seva talla empresarial ha marcat l’amistat que ens uneix avui.

 

Les seves vivències professionals, plasmades en aquest llibre amb una amenitat i profunditat encomia-bles, resultaven, per als companys d’estudis que vam tenir la fortuna de tractar-lo, una autèntica lliçó de management modern. Tant que, en la meva qualitat de director de l’àrea de sistemes d’informació comptable a l’Escola d’Administració d’Empreses (EAE) de Barcelona, vaig considerar de gran valor la seva integració en el claustre de professors d’aquesta Escola, on actualment desenvolupa una labor docent digna de destacar.

 

Amb independència de tota anècdota, una idèntica concepció de com ha de ser l’empresa del futur -aquí i ara a Catalunya- em mancomuna amb l’autor. Ningú no dubta avui de l’existència d’un repte crucial per a l’empresariat espanyol. El llast de llargs anys, viscuts d’esquenes als corrents internacionals que conformen la denominada cultura empresarial, han perfilat una figura de directiu enrocat i sol enfront dels innombrables obstacles socials, institucionals i tecnològics del país.

 

Però el management actual va per altres camins. Es tracta d’obrir-se, i d’obrir els propis empleats, a les noves tècniques i a la nova filosofia empresarial que, més enllà de les nostres fronteres, estan oferint mostres consolidades d’efectivitat. I es tracta, per tant, de salvar prejudicis locals i adquirir una consciencia universalitzadora de l’empresa. Tota una tasca que ha d’afrontar tant la gran com la petita i mitjana empresa catalana si desitja ocupar un espai natural en el context internacional més pròxim de la Comunitat Europea.

 

Una tasca que es resumeix en un sol terme-objectiu, adoptat ja com un “motto” per les millors empreses mundials: l’excel·lència. Ser una empresa excel·lent és assolir el més alt grau de competitivitat sostenible en el concert nacional i, perquè no, en l’internacional. Aquest llibre esbossa les exigències bàsiques de l’excel·lència. El lector descobrirà, sota el seu agradable mantell novel·lat, els aspectes clau d’una trilogia estratègica conformada per la qualitat total, el control eficaç dels costos i una sàvia administració del temps. Trilogia de l’excel·lència sols possible, com bé relata l’autor, amb el concurs lleial del factor humà i un esperit de millora contínua “a la japonesa”.

 

Aquest llibre ressalta, a més, la importància atemporal d’una ètica empresarial que en tantes empreses catalanes ha estat, tradicionalment, el seu segell de distinció. Un llibre com el que té el lector a les seves mans de segur ha de proporcionar suggestives reflexions sobre com dirigir avui una empresa amb visió de futur.

 

Alfredo Rocafort Nicolau
Barcelona, gener de 1990