Presentació del llibre 2017: Parlar o comunicar ?

Management Esportiu

Conferències

Direcció

Formació

Comunicació

Parlar o comunicar? Aquesta és la pregunta que hem de fer-nos a l’hora de pensar en el nostre discurs. Estructurar les presentacions en públic ens ajuda a tenir encert en la comunicació. Aquest llibre pretén dotar-nos de les eines necessàries per poder fer la nostra preparació amb ordre i creativitat alhora. Mentre s’ha escrit s’ha reflexionat sobre les fases de preparació i presentació d’aquest mateix llibre. Pensar en el públic, en els objectius, en els espais, en l’obertura, en les evidències i en el tancament adequat. Aquesta és una tasca obligada per assolir l’èxit en comunicació.

Amb aquest llibre aprendràs sobre: Comunicació; cara a cara; estructurar una presentació; parlar en públic; inici d’un discurs; evidències en comunicació: tancaments de presentació; els públics en comunicació; persuadir el públic; oratòria; tipus de públic; discurs memorable; oradors; presentacions eficients; conferències.

Comprar

“La intuïció és l’essència del management”

Henry Mintzberg

L’afirmació de Henry Mintzberg destaca la intuïció com a element clau en la història del management.

Ha de ser així, donat que en cas contrari s’hauria tallat de socarrel la història dels negocis, el progrés empresarial i el desenvolupament econòmic en general.

La intuïció, el sentit comú i l’assumpció del risc són inherents a la tasca directiva. Tanmateix, una dosi adequada de formació, a mida de les necessitats concretes de cada col·lectiu, catalitza els esforços de millora.

Els estudis de management com a ciència són tan recents que ens trobem al començament d’allò que pot arribar a ser una barreja de conceptes interdisciplinaris. Aquest conceptes són un instrument útil per a l’exercici de la tasca directiva.

La nostra aportació a l’ajuda directiva se centra en aquests conceptes, reflexions i allò que és sempre un suport útil per a l’assoliment de l’eficiència: la formació.

Administrar el futur

Pensar estratègicament

Habilitats directives

Creativitat empresarial

Dirección de empresa

Una nova visió de la gestió en les organitzacions
Cap a una gestió sostenible i responsable


Llegir més

Jordi Adell Herrera
+ info sobre Jordi Adell Herrera


Fem de la comunicació cara a cara un exercici ordenat i espontani a l’hora.
Tanmateix, intuïm que el món funciona gràcies, en part, al que no és convencional,
al que no s’explica i només es veu si hi poses una llum determinada, com al teatre negre de Praga.
Aquesta llum és la il·lusió encesa amb la guspira de la sinceritat
i el sentiment que ens acompanya pensant a ajudar als altres amb el nostre discurs.

JORDI ADELL HERRERA

Go Gemba – Septiembre 2023 – Madrid

Septiembre 2021, ya està en Youtube Jordi Adell

Enero 2022, està en Youtube de la Universidad UOC

COLABORAR Resumen Impact18 Jordi Adell