Title Image

C.E. Laietà 1922-1997

C.E. Laietà de Jordi Adell

C.E. Laietà 1922-1997

Els laietans. Els laietans van ser els primers pobladors de Barcelona. Aquest nom va inspirar el club naixent, i amb aquesta apel·lació, els nous Laietans serien els primers que jugarien a un nou esport anomenat bàsquet. El nom definitiu va ser Laietà Basketball Club.

 

Els primers terrenys. En aquells anys no era difícil trobar descampats on avui anomenem Eixample de Barcelona, i van escollir uns solars que en l’actualitat són els números parells del carrer de Viladomat cantonada amb el carrer de Provença. Cal tenir en compte que els primers partits es jugaven a 11 persones per equip, i que les cistelles se situaven damunt de les porteries de futbol.