Title Image

Consultoria

Coaching

La nostra activitat de consultoria ha estat sempre conseqüència de la demanda que ens han fet arribar les empreses i els professional. També és conseqüència de la motivació per al coneixement personal, causa i efecte de la nostra activitat docent o de les publicacions que se’n deriven.

Es basa, principalment, a aconsellar sobre problemes de direcció, temes de comunicació i fer d’interlocutors de les empreses per ser el contrapunt de les reflexions que fan els directius.

 

Habitualment les decisions que prenem estan en la línia de fer que s’acompleixin els nous desafiaments i la implantació de sistemes de treball a tot el col·lectiu afectat, mitjançant la transmissió de determinades idees.

 

No pretenem donar lliçons magistrals ni solucions màgiques a qüestions que coneixen, més que ningú, els propis directius. La nostra activitat es centra a donar una pauta d’anàlisi, una cadència de treball perquè s’adoptin les millors solucions possibles, i, com a consultors externs, implementar-les.

 

La nostra activitat docent a les universitats i escoles de negocis ens apropa als millors professionals. Per aquest motiu, les àrees en les quals podem actuar són molt àmplies ja que comptem amb una xarxa pròpia de col·laboradors, que ens ajuden a fer de la consultoria una eina útil.

 

La selecció de personal directiu, la direcció d’equips, l’elaboració de plans de desenvolupament personal, l’ajuda en l’elaboració de plans de comunicació interna… són activitats cabdals en la nostra acció professional.

 

Aquesta és la nostra forma d’entendre la col·laboració en l’àrea de consultoria.